• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Náhrada škody od státu

    Jak vymáhat náhradu škody způsobené státem?

Vznikla vám činností státu škoda?

Cesta k náhradě škody, kterou způsobil stát, je teoreticky velice jednoduchá. O náhradě rozhodují na základě žádosti správní orgány. Soudní řízení je zahájeno až v okamžiku, kdy s vyřízením žádosti příslušným orgánem nebudete spokojeni. Pokud k němu dojde, nově je třeba uhradit soudní poplatek. Já jako váš advokát jsem odměněn až v případě úspěchu, a to z náhrady, kterou vám Česká republika zaplatí. Tato nabídka se týká náhrady škody vzniklé průtahy v řízení a náhrady škody způsobené neoprávněným trestním stíháním. V ostatních případech je má odměna řešena na základě individuální domluvy s klientem. Zaujal-li jsem vás, neváhejte se začíst do postupu vedoucího k náhradě vám vzniklé škody.

01

Trvalo řízení, jehož jste byli účastníkem, nepřiměřeně dlouho?

02

Bylo trestní řízení proti vám zastaveno?

03

Stala se vinou soudu vaše pohledávka nevymahatelnou?

04

Byli jste zproštěni obžaloby?

05

Platili jste zbytečně právníka, protože jste byli protiprávně obviněni?

06

Došlo kvůli jednání státního orgánu ke zhoršení vašeho zdraví?

Je odpověď na některou z výše uvedených otázek kladná?

Rád vám s uplatněním nároku na náhradu škody pomohu. 
Jsem advokát, který se specializuje na vymáhání náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím.

 

Jak to funguje

Česká republika si je naštěstí vědoma, že činností státních orgánů a orgánů samosprávy může vzniknout fyzickým a právnickým osobám škoda. Z tohoto důvodu se již od roku 1998 můžete domoci náhrady škody vzniklé nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím, a to na základě zákona č. 82/1998 Sb. Škodu může způsobit jak sám stát a jeho orgány, tak i notář, exekutor či samosprávný celek.

Nejčastěji dochází při výkonu veřejné moci ke vzniku škody z důvodu nepřiměřené délky řízení (zde můžete počítat s náhradou až v částce 20.000,-Kč za každý rok trvání řízení) nebo z důvodu zahájení trestního stíhání, které je zastaveno či skončeno zproštěním obžaloby.  Pokud jste byli neoprávněně obviněni, v prvé řadě se nahrazují náklady vynaložené na právní pomoc a samozřejmě také škoda způsobená zásahem do vašich osobnostních práv (narušení rodinného života, soukromí, dobré pověsti apod.). 

 

Cesta k náhradě škody je velmi jednoduchá

1.

V prvé řadě je třeba se obrátit na správného a šikovného advokáta, k čemuž máte při návštěvě těchto stránek již velmi blízko:)

2.

Kontaktujte mne a ve stručnosti popište svůj případ. Svůj názor na věc Vám sdělím po prostudování dané záležitosti.

3.

Nebudou-li podané informace dostatečné, požádám Vás o doplnění, případně o zaslání potřebné dokumentace.

4.

Pokud dospěji k závěru, že uplatnění nároku nemá smysl, upozorním Vás na to. 

5.

Pokud budou dodané informace dostatečné a podání žádosti o náhradu škody bude mít smysl, u příslušného orgánu uplatním nárok na náhradu Vám vzniklé škody. Do šesti měsíců bychom měli znát výsledek.

6.

Nebudete-li s vyřízením Vaší žádosti spokojeni (náhrada nebude příslušným orgánem přiznána vůbec či pouze z části) a dospějeme-li k závěru, že nebylo rozhodnuto správně, můžeme se obrátit na soud.

7.

V případě žádosti o náhradu škody způsobené průtahy či neoprávněným trestním stíháním mi odměnu platíte až v okamžiku, kdy Vám je  škoda státem nahrazena. V ostatních případech se domluvíme individuálně.

8.

Odměna je sjednávána na začátku spolupráce. V případě škody způsobené průtahy v řízení či neoprávněným trestním stíháním činí 15 až 25 % z částky státem skutečně zaplacené.

9.

Vaše spokojenost znamená i moji spokojenost. Nemějte obavu, nejedná se pouze o moji odměnu :)

 
Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz